Algemene voorwaarden, privacyverklaring & disclaimer

Op deze pagina vind je in deze volgorde:

1. Algemene voorwaarden
2. Privacyverklaring
3. Disclaimer

1. Algemene voorwaarden

Mocht je de algemene voorwaarden willen downloaden, dan kan dat met deze PDF

Artikel 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Green Guide en alle overeenkomsten die tussen The Green Guide en klant worden aangegaan. Gezien de verscheidenheid aan diensten van The Green Guide valt onder klant zowel een particuliere klant (healing & coaching diensten) als een zakelijke klant (samenwerkingen).

Artikel 2. Gegevens
Bedrijfsnaam: The Green Guide 
Adres: Eindhoven (privé, op aanvraag verkrijgbaar) 
Website: www.thegreenguide.nl
E-mailadres: info@thegreenguide.nl 
KvK nummer: 64621006
BTW id: NL002331402B10

Artikel 3. NIET medische diensten, contra indicaties & vergoeding
3.1. Medisch: indien je fysieke/mentale klachten hebt, ga dan altijd naar de huisarts. Ik stel geen diagnoses, raad nooit reguliere behandelingen af en adviseer niet over medicatie. Sessies van The Green Guide zijn puur ter ondersteuning/aanvulling, géén vervanging van reguliere zorg. Breng mij vooraf op de hoogte van eventuele klachten, zodat ik sessies kan afraden als dat niet verstandig is (bijvoorbeeld ivm contra indicaties). Je kunt ook bij je huisarts navragen of alternatieve aanvulling oké is.
3.2 Contra indicaties Reiki: ik behandel niet met Reiki wanneer er sprake is van: koorts, botbreuk, hartklachten (pacemaker) of (orgaan)transplantatie. Boek in dit geval geen Reiki sessie. Behandeling tijdens zwangerschap kan, meld dit wel even. Vraag bij andere klachten of medicatiegebruik advies aan je dokter voor je boekt.
3.3 Contra-indicaties TTC: ik behandel niet met TTC bij zwangerschap, je kunt dan beter even wachten tot erna. 
3.4 Contra-indicaties Kundalini: ik behandel niet met Kundalini wanneer er sprake is van: afwijkend bloed/trombose, glaucoom/verhoogde oogboldruk, hartziekte/falen, herseninfarct/bloeding, longfalen, diabetes, epilepsie, dementie, schizofrenie/psychose, depressie, zwangerschap & borstvoeding. Dit is voor je eigen gezondheid en veiligheid, neem hier daarom verantwoordelijkheid voor, boek in dat geval geen sessie en houd geen informatie achter. Vraag bij medicatiegebruik advies aan je dokter.
3.5 Vergoeding: The Green Guide is niet aangesloten bij zorgverzekeraars, daarom is vergoeding voor sessies helaas niet mogelijk (ook niet in aanvullend pakket).

Artikel 4. Meerderjarigheid, vrije wil & gratis kennismaking
4.1 Meerderjarigheid: voor zowel healing (Reiki, TTC & Kundalini) als coaching geldt een minimale leeftijd van 18 jaar – onder die leeftijd kan enkel geboekt worden met toestemming van ouders of voogd. Je dient je leeftijd daarom bij aanvraag naar waarheid in te vullen.
4.2 Vrije wil: ik geef géén healing sessies wanneer iemand daar niet van op de hoogte is, toestemming is altijd een eis (cadeaubon aanvragen kan wel, zie artikel 4.3)
4.3 Gratis kennismaking: het Guidance Traject is een grote stap daarom bied ik altijd een gratis online intake vooraf, waarbij we kijken of ik je kan helpen en of er een match is. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend door de klant. Als je voor het traject wilt gaan, stuur ik je na de intake per mail de details van het coachtraject (als overeenkomst) – die ook op de coaching pagina vermeld staan toe – en verklaar ik deze algemene voorwaarden als van toepassing.

Artikel 5. Prijzen & cadeaubon
5.1 Prijzen: voor alle sessies/pakketten/trajecten worden de prijzen vermeld op zowel de pagina van de dienst als op de boekingspagina. Deze prijzen kunnen met de tijd (o.a. in verband met inflatie) worden aangepast, uiteraard geldt dit niet als je al geboekt hebt. Wanneer je een volgende dienst zou boeken, gaat die nieuwe prijs in.
5.2 Cadeaubon: je kunt voor elk gewenst bedrag een cadeaubon aanvragen. Na betaling stuur ik een online bestand op naam van de ontvanger naar je toe. Wil de ontvanger zelf tóch geen sessie boeken van deze cadeaubon, dan kan ik helaas geen geld terug geven. De bon kan wel ingezet worden voor een andere soort sessie. Ook aan de besteller kan geen geld worden terug gegeven als deze ervan af wil zien, in dat geval kan de besteller de bon wel zelf inzetten voor een sessie.

Artikel 6. Betaling
6.1 Losse sessie: betaling voor elke soort losse sessie vindt vooraf plaats door middel van een betaallink of overboeking, zonder betaling gaat de sessie niet door.
6.2 Reiki pakket: kan zowel na een losse sessie (in dat geval valt die eerste sessie niet binnen het pakket) als direct worden gekozen en dient vooraf betaald te worden.
6.3 TTC pakket: kan zowel na een losse sessie (in dat geval valt die eerste sessie niet binnen het pakket) als direct worden gekozen en dient vooraf betaald te worden.
6.4 Kundalini pakket: kan in één of twee termijnen worden betaald. De eerste termijn of de volledige betaling in het geval van één termijn dient voor de eerste sessie voldaan te zijn. De tweede termijn volgt een maand later na de eerste. Indien deze niet wordt voldaan, kan niet verder worden gegaan met de volgende sessies.
6.5 Guidance traject: kan voldaan worden in 1 of 3 termijnen. Die enige of de eerste termijn dient voldaan te zijn vóór de eerste sessie. De tweede en derde betaling volgen een maand na de vorige. Indien de volgende termijnen van het coachtraject niet tijdig betaald worden, stopt de begeleiding onmiddellijk, tot de betaling is voldaan.
6.6 Terugbetaling: er wordt in het geval van ontevredenheid over (het resultaat van) een sessie geen geld terug gegeven, je betaalt namelijk ook voor de tijd die ik met je sessie bezig ben. Indien je niet tevreden bent, kun je dit natuurlijk wel aangeven (zie ook artikel 8 en artikel 10) om te kijken of ik iets voor je kan betekenen.

Artikel 7. Te laat komen of verplaatsen
7.1 Te laat: indien je voor zowel een online of offline (groep) sessie later bent dan 10 minuten dan de geplande tijd, gaat de sessie (voor jou) niet meer door. Indien je al verwacht te laat te komen, breng mij hiervan dan op de hoogte zodat ik kan terugkoppelen óf het wat later kan of dat het een ander moment wordt. Indien je vaker te laat komt, spreek ik je hierop aan met de vraag of je hierop wilt letten. Gebeurt dit niet, dan kan het zijn dat de samenwerking beëndigd wordt, want ik ga uit van je inzet.
7.2 Verplaatsen: indien je een sessie wilt verplaatsen, vraag dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren. In de meeste gevallen is dit geen probleem en geef ik nieuwe dag/tijd opties aan. Doe je dit niet voor deze uiterlijke termijn, dan worden de kosten van de sessie alsnog in rekening gebracht of je wel of niet nog kunt deelnemen.

Artikel 8. Annuleren, voortijdse beëindiging of pauze
8.1 Annuleren: indien je welke soort geboekte sessie van The Green Guide dan ook wilt annuleren, dien je dit uiterlijk 24 uur van tevoren te doen per mail. Tot 24 uur van tevoren kun je je geld terug krijgen, wordt het korter van tevoren gedaan, dan wordt het bedrag alsnog in rekening gebracht. 
8.2 Voortijdse beëndiging: indien je een Reiki, TTC of Kundalini pakket voortijdig wilt beëindigen, dan kun je dit per mail aangeven. De volgende sessies gaan dan niet meer door en de volgende termijnen zullen niet meer in rekening worden gebracht, maar er wordt géén teruggave gedaan voor betaalde termijnen. Ook voor het Guidance Traject geldt dat indien je voortijdse beëindiging wenst, je dit per mail of in gesprek kenbaar dient te maken. Ik kijk dan of ik nog iets voor je kan doen (omdat soms weerstand voelen een reden kan zijn om te willen stoppen en dat juist onderdeel is van het proces) en we zo goed mogelijk kunnen afronden. De volgende sessies gaan dan niet meer door en de volgende termijnen zullen niet meer in rekening worden gebracht, maar er wordt géén teruggave gedaan voor betaalde termijnen. 
8.3 Pauze: als je een pauze wilt inlassen tijdens je pakket of Guidance Traject, vraag dit dan altijd in overleg. Het is belangrijk voor het proces dat je dit niet zomaar zelf beslist, maar dat we dit in overleg doen. Soms kan ik je bijvoorbeeld juist ondersteunen in waar je doorheen gaat – ook al is dat anders dan de initiële coachvraag. Uiteraard heb ik er respect voor als er wat gebeurt in je leven en dan kijken we samen naar de beste keuze op dat moment.

Artikel 9. Betekenis, belofte/eigen risico & doorsturen 
9.1 Betekenis: de term healer staat niet voor dat ik jou genees, maar dat ik jou ondersteun in jouw proces van zelfheling. De term guide/coach houdt in dat ik je begeleid naast je zijde, wat jij daarmee doet/welke keuzes je maakt is jouw verantwoordelijkheid. Het resultaat dat je behaalt is dan ook grotendeels afhankelijk van je integratie. 
9.2 Belofte: ik kan niet beloven wat een Reiki, TTC of Kundalini sessie, pakket of Guidance Traject je brengt, dat is per keer en per persoon anders. The Green Guide is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen/klachten die tijdens/na sessies, pakketten of trajecten ontstaan (boeken is op eigen risico). Ik begeleid je zo goed mogelijk. Als je ergens mee zit, bespreek dit dan met mij, zodat ik met je mee kan kijken. En pas belangrijke tips zoals water drinken, rust nemen etc toe voor de juiste integratie.
9.3 Doorsturen: ik vorm als healer & coach géén vervanging voor reguliere psychische hulp (zoals huisarts, therapie of psycholoog). Indien nodig zal ik je – als ik aspecten voor die werkgebieden signaleer – daarvoor doorsturen. Sessie kunnen als aanvulling ingezet worden, dit mag je bespreken met je begeleider.

Artikel 10. Klachtenprocedure
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle (alternatieve) zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Met The Green Guide voldoe ik aan deze eisen. Indien je een klacht hebt, stel ik het op prijs als je dit met mij bespreekt, zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing. Zo kunnen we altijd even videobellen om te bespreken waar je mee zit. Indien je daarmee niet tevreden bent kun je dit nogmaals aangeven bij mij en in het ergste geval kun je gratis gebruikmaken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Indien dat niet tot het gewenste resultaat leidt kun je je wenden tot een onafhankelijke en erkende geschilleninstantie waar ik bij ben aangesloten. Meer informatie hierover vind je op de site van Zorg voor ZZP (zie klachtenprocedure).

Artikel 11. Certificering & beroepsvereniging
11.1 Certificering: healer of coach is geen beschermd beroep. Voor de beste begeleiding heb ik 15+ gecertificeerde cursussen/opleidingen afgerond en ik blijf bijscholing volgen om me te verdiepen. De MBO/HBO studies die ik gevolgd heb en staan vermeld op mijn website, zijn onder andere gecertificeerd/geaccrediteerd door:

11.2 Beroepsvereniging: is een studie geaccrediteerd dan komt de student tegemoet aan de eisen van beroepsverenigingen, maar inschrijving daarbij is niet verplicht. Dit is dan ook niet het geval voor The Green Guide vanwege verschillende redenen. Wat betreft de Reiki sessies handel ik volgens de ethische code van de Reiki Cirkel Vereniging. Helaas nemen zij geen nieuwe leden aan, dus kan ik me hier niet officieel bij aansluiten. 

Artikel 12. E-books van The Green Guide
De e-books van The Green Guide zijn bedoeld ter inspiratie, daarmee bedoel ik bijvoorbeeld: het vegan e-book is geen voedingsadvies en de journal guide is geen vervanging van therapie. Aan de e-books kunnen geen rechten worden ontleend. Het kopiëren van of het delen van deze content met anderen is niet toegestaan. Indien je niet tevreden bent over je e-book aankoop, kun je binnen 14 dagen na aankoop je geld terug vragen per mail. 

Artikel 13. Winacties van The Green Guide
Wanneer ik een winactie houd, vermeld ik er altijd de voorwaarden bij. Hieraan dient te worden voldaan om kans te maken op de prijs. De winnaar wordt random gekozen en op de hoogte gebracht via een privébericht op het desbetreffende kanaal. Wordt er niet binnen 24 uur gereageerd, dan wordt er een nieuwe winnaar gekozen.

Artikel 14. Samenwerkingen met The Green Guide 
14.1 Overeenkomst: wil je als merk/bedrijf samenwerken met The Green Guide? Indien ik een match zie, worden de voorwaarden overeengekomen per mail.
14.2 Vermelding: ik vermeld altijd dat het een samenwerking betreft, of het nu gaat om een social media post, affiliate of artikel (volgens de Reclamecode Social Media).
14.3 Beeldmateriaal: de foto’s die ik maak voor de samenwerking, mogen gebruikt worden mét vermelding.
14.4 Aanpassing of verwijdering: de samenwerking geldt zolang de social media post of het artikel blijft bestaan (indien er bijvoorbeeld geen verkeer meer komt naar het artikel, kan de post verwijderd worden, er vindt dan géén terugbetaling plaats). Ook kan de post worden aangepast indien dit nodig is (wanneer de informatie bijvoorbeeld verouderd is of het artikel vanwege SEO redenen een update nodig heeft).

2. Privacyverklaring – The Green Guide

Sinds mei 2018 is het verplicht om een privacyverklaring te hebben als je persoonsgegevens verwerkt. Ik ben niet actief bezig met jouw gegevens, maar als je me mailt, reageert onder een artikel, meedoet aan een winactie, je inschrijft voor mijn e-mail update of klant wordt (e-book bestelt, sessie boekt of voor een coachtraject kiest), deel je via die weg persoonsgegevens met mij.

Er zijn hiervoor verschillende rechtsgronden van toepassing, zoals verwerking van gegevens op basis van toestemming, door uitvoering van een overeenkomst, door een wettelijke verplichting en op basis van gerechtvaardigd belang. Uiteraard ga ik zorgvuldig met je gegevens om. Op deze pagina lees je daarom hoe dat in zijn werk gaat bij The Green Guide (KVK: 64621006, BTW: NL002331402B10). Heb je hier na het lezen nog vragen over? Neem dan gerust contact op.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Persoonsgegevens worden automatisch verzameld als je deze site bezoekt of wanneer je zelf actief je persoonsgegevens met mij deelt. Denk aan: naam en e-mailadres (wanneer je reageert of iets download/bestelt), geslacht, IP-adres, locatie, gegevens over activiteiten op mijn site, internetbrowser en apparaat type.

Reageren onder een blog artikel

Wanneer je een reactie onder een artikel plaatst, dien je je naam en e-mailadres in te vullen. Je kunt een anonieme naam invullen als je dit om privacy redenen fijner vindt. Je e-mailadres en IP-adres worden automatisch verzameld, omdat ik zo spamreacties kan verwijderen of actie kan ondernemen wanneer het gaat om een dreigement. Maar mocht je een reactie verwijderd willen hebben, dan kun je dit zelf handmatig doen of mij een mail sturen. Ik reageer binnen 24 uur op je verzoek.

Inschrijven voor e-mail update

Op mijn website kun je je inschrijven voor mijn e-mail update (nieuwsbrief). Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste artikelen, tips en acties van The Green Guide. Hiervoor dien je je voornaam en e-mailadres in te voeren, zodat ik je kan bereiken en persoonlijk aan kan spreken in de mails. Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven, door middel van de uitschrijflink onderaan in mijn e-mails. Je gegevens worden niet verkocht aan derden.

Meedoen aan een winactie op social media

Zo nu en dan organiseer ik een winactie op Instagram, waar je vrijwillig aan mee kunt doen. Als je de winnaar bent, stuur ik je een privébericht om je adresgegevens te vragen, zodat de prijs naar je toegestuurd kan worden. Omdat in de meeste gevallen de prijs direct verzonden wordt door het merk waarmee ik samenwerk voor de winactie, deel ik je gegevens met die partij. Deze gegevens bewaar ik niet, dus ze worden enkel voor het verzenden van de winactie gebruikt.

Online product downloaden/bestellen 

Indien je een online product bestelt (e-book), dien je je voornaam, achternaam, e-mailadres en adres in te voeren. Deze gegevens worden gebruikt voor de factuur en om je de download toe te sturen. Als het gaat om een betaald product, deel je je betaalgegevens (iDeal of Bancontact), maar daar doe ik verder niets mee.

Diensten (healing of coaching)

Als je een dienst (sessie of traject) boekt, vraag ik wat meer gegevens zoals je ingevulde vragenlijst waar ik dossier van de sessies in bijhoud. Deze staat veilig op mijn computer (niet in de Cloud) en bewaar ik voor als je opnieuw mijn begeleiding wilt. Wil je dit verwijderd hebben? Mail mij dan. Ik neem sessies níet op in beeld of geluid.

Toestemming bij minderjarigen

Het is niet mijn intentie om gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben gekregen van een ouder of voogd. Dit is voor mij echter lastig te controleren. Zijn er zonder toestemming gegevens verzameld over een minderjarige? Neem dan gerust contact op. Ik reageer binnen 24 uur op je verzoek.

Met welke doelen worden er persoonsgegevens verwerkt?

The Green Guide verwerkt gegevens voor de onderstaande doelen en/of belangen:

– Om gedrag te analyseren (zoals welke blogs het meest gelezen worden), zodat ik mijn site kan verbeteren
– Zodat je een reactie kunt achterlaten onder een artikel of een online product kunt downloaden/bestellen
– Om een notificatie te sturen als iemand op je reactie reageert, maar ook zodat ik spammers kan blokkeren
– En contact met je op kan nemen als je een winactie wint of als je een klant bent voor healing & coaching

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Je gedeelde persoonsgegevens worden niet langer dan 12 maanden bewaard. Dit kan korter zijn indien je hiertoe zelf een verzoek indient bij mij per mail. Ik zal je persoonsgegevens dan handmatig verwijderen. Zoals hierboven aangegeven kun je jezelf op elk gewenst moment afmelden van mijn e-mailupdate, door middel van de uitschrijflink onderaan in mijn mails. Doe je dit niet zelf, dan blijven die gegevens langer dan 12 maanden bewaard om je op de hoogte te kunnen blijven houden.

Persoonsgegevens delen met andere partijen

Ik deel je persoonsgegevens met zo min mogelijk partijen, en zeker niet zonder reden. Je gegevens kunnen gedeeld worden met onderstaande partijen, om The Green Guide in de lucht te houden, te verbeteren en werkzaamheden uit te kunnen voeren:

Het hosting bedrijf Digital Ocean, dat ervoor zorgt dat de site in de lucht blijft, slaat gegevens van mijn site op. Dit betreft informatie die via een reactie wordt ingevoerd, zoals naam, e-mailadres, IP-adres en de inhoud van je reactie (zie privacy verklaring) en Transip waar ik het domein van deze site heb geregeld (zie privacy verklaring).

Google Analytics slaat ook gegevens op, die ik in kan zien om mijn site te verbeteren voor jou. Denk aan locatie, geslacht, welke pagina’s je voor welke tijd hebt bezocht, internet browser en apparaat type. Echter zie ik dan niet wat de naam is en dus niet specifiek dat jij het bent. Google kan de gegevens ook gebruiken voor Adsense advertenties (zie privacy verklaring).

Voor het versturen van de update mails gebruik ik het programma Mailchimp (zie privacy verklaring), voor reguliere e-mails gebruik ik Microsoft Outlook (zie privacy verklaring). Om je een afspraak te laten boeken maak ik gebruik van Calendly (zie privacy verklaring). Voor videocall sessies gebruik ik Whereby (zie privacy verkarling). Voor Reiki sessies via berichtjes maak ik gebruik van Instagram (zie privacy verklaring) of Whatsapp (zie privacy verklaring).

En dan nog even over Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan een site worden opgeslagen op je apparaat. Dit om de site goed te laten werken, zodat je hem prettig kunt gebruiken. Mocht je dit willen, dan kun je dit verwijderen en je browser zo instellen dat deze dit niet meer opslaat Ook op The Green Guide wordt gebruikgemaakt van Cookies, voor functionele en analytische doelen. Je kunt Cookies altijd zelf verwijderen (zie Consumentenbond).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Door de privacywet geldt dat je het recht hebt om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen als je dit wilt. Je kunt je toestemming tot de verwerking van gegevens altijd intrekken. In welk geval dan ook kun je me een mail sturen en dan ga ik er zo spoedig mogelijk mee aan de slag voor je.

Beveiliging van persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van persoonsgegevens serieus en neem daarom maatregelen om misbruik tegen te gaan, zoals ingewikkelde wachtwoorden, 2FA, een virusscanner (ESET) en een firewall.

Autoriteit Persoonsgegevens

Ik ben verplicht om te vermelden dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor dien je een verzoekschriftprocedure te starten, door een brief te schrijven aan de kantonrechter. Via deze link kom je op de site van deze organisatie terecht. Maar ik wil je graag vragen eerst contact op te nemen met mij, zodat we er samen uit kunnen komen. Indien nodig wordt deze privacyverklaring aangepast, raadpleeg hem daarom regelmatig.

3. Disclaimer – The Green Guide

Op The Green Guide (zowel blog als social media kanalen Instagram, Pinterest & Youtube) deel ik inspiratie over allerlei bewuste onderwerpen. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Haatreacties, bedreigingen of spam reacties zijn niet gewenst en zullen per direct verwijderd worden.

Ik review soms producten, die ik zorgvuldig uitkies want ik deel alleen merken waar ik zelf achter sta. Besef wel dat of een product bevalt persoonlijk is. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het bezoeken van mijn blog en social media kanalen of het gebruiken van content die ik deel.

Wanneer ik producten niet zelf koop, vermeld ik erbij dat ik de producten gekregen heb. Indien het gaat om een gesponsorde post, vermeld ik dit er ook altijd bij. Bij sommige links maak ik gebruik van affiliate (waar je niets extra’s voor betaalt, maar ik wel een kleine vergoeding voor krijg). Zie voor meer: Reclamecode Social Media.

Wil je een foto van mijn website of social media kanalen gebruiken? Link daarbij dan altijd naar mijn blog en/of tag mijn social media kanalen. Ik zou het zelfs leuk vinden als je me even inlicht van het gebruik, dan kom ik graag een kijkje nemen. Het overnemen van content is niet toegestaan, vraag mij netjes wat de mogelijkheden zijn.

De informatie op deze site kan op elk moment door mij gewijzigd worden, om eventuele onjuistheden aan te passen of informatie aan te vullen.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op! Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-12-2023.

error: Content kopiëren is niet toegestaan (copyright)